Tisícky veriacich sa každoročne prichádzajú do Baziliky sv. Mikuláša pokloniť obrazu milostivej a žehnajúcej Panny Márie Trnavskej – ochrankyne trnavského ľudu, na ktorom sa v čase najväčších útrap zjavil zázračný krvavý pot a slzy.

Čo stojí za slávou dreveného obrazu Panny Márie Trnavskej, na počesť ktorého sa každoročne koná Veľká novéna oslavujúca zázraky s ním spojené? Jej počiatky hľadajme v roku 1585. Práve v tomto čase študuje budúci arcibiskup František Forgáč v Ríme. Od mladosti patril k Mariásnkym ctiteľom a v kláštore sv. Alexeja a Bonifáca v Ríme si zamiloval ikonu Panny Márie. Pohľadu na obľúbený obraz sa nechcel vzdať a tak skôr ako Rím opustil, rozhodol sa zabezpečiť vyhotovenie jeho vernej kópie. Tú napokon venoval chrámu sv. Mikuláša, kde visí dodnes. 
 
V súčasnosti je obraz umiestnený v Kaplnke svätého kríža v Bazilike sv. Mikuláša, ktorá bola postavená v rokoch 1629-1636. Steny kaplnky sú posiate ďakovnými darmi od veriacich, ktorým Panna Mária údajne pomohla. Nie však len jednotlivcom. Svoje schopnosti a zázračnú silu obraz prvý krát "demonštroval" v roku 1663. V čase, kedy sa nebezpeční Turci blížili k Trnave, prišlo k nevysvetliteľnej a mimoriadnej udalosti. Obraz Panny Márie vyronil krvavé slzy a Turci sa nečakane odvrátili od mesta.
 
Neprešlo veľa rokov a mesto bolo zaťažené zákernou morovou epidémiou. Mor sa rýchlo šíril a vyberal si stále nové obete. Mestská rada hľadala cesty k jeho zastaveniu. eď si už utrápení obyvatelia nevedeli rady, na sviatok Obetovania Panny Márie, teda 21.novembra, sa rozhodli  viesť procesiu so zázračným obrazom patrónky Trnavy. Modliaci sa veriaci spoločne prechádzali mestom a procesiu napokon zakončili v chráme. So slovami „Te Deum Laudamus – Teba Bože chválime“, mor náhle skončil. Aj vďaka týmto zázrakom bola v roku 2008 Bazilika sv. Mikuláša vyhlásená za Mariánske pútnické miesto Trnavskej arcidiecézy.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
máj,  jún, september, október

pondelok - streda:  ZATVORENÉ
štvrtok - piatok: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
sobota - nedeľa: 13:00 - 17:00

Vstupné:
Bezplatný vstup
júl, august
pondelok - streda:  ZATVORENÉ
štvrtok - piatok: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
sobota: ZATVORENÉ
nedeľa: 13:00 - 17:00

 

Pozri na mape

Bazilika sv. Mikuláša
Námestie sv. Mikuláša, 917 01 Trnava
Dekan: prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD.
Tel.: +421/(0)33/593 10 82
trnava@fara.sk
www.trnava.fara.sk

Fotogaléria