"Slovenský Shubert"sa do hudobných dejín Trnavy zapísal nezmazateľným atramentom. Skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg ovplyvnil umelecké povedomie nielen slovenskej spoločnosti bez toho, aby opustil svoje rodné mesto...

Ambície mladého skladateľa...
Po absolvovaní jezuitského gymnázia v Trnave, študoval na Uhorskej kráľovskej akadémii v Budapešti, neskôr na konzervatóriu vo Viedni i Prahe. Už ako 25-ročný sa stal zbormajstrom srbskej pravoslávnej cirkvi a rovnako spoluúčinkoval s tunajším 100-členným filharmonickým spolkom. Od roku 1909 však už bol riaditeľom chóru v dóme sv. Mikuláša (dnešnej Bazilike sv.Mikuláša) a zároveň učiteľom hudby na dievčenskom učiteľskom ústave i gymnáziu v Trnave.
 
Bohatá tvorba...
Ako skladateľovi mu záležalo na rozvoji slovenskej národnej hudby a kultúry. V prvej vlne jeho tvorby vznikajú prvé úpravy ľudových piesní a vzápätí prvé umelé piesne na texty slovenských básnikov pre sólový hlas so sprievodom klavíra. Na požiadanie Spolku sv. Vojtecha v Trnave zostavil Jednotný katolícky spevník, ktorý nemá v rámci strednej Európy obdobu. Intenzívne vstrebávaná melodika duchovných piesní ho výrazne ovplyvnila v ďaľšej tvorbe. Popri práci na jeho jedinej operete Bellarosa sa stal autorom štyroch piesňových zbierok.
 
Národný umelec...
Po tom čo so svojimi piesňami debutoval na oslavách Matice slovenskej v Martine v roku 1906 ho prítomný Svetozár Hurban Vajanský, autor textu, ho "pokrstil" menom "Trnavský" so slovami, že  "slováčisko ako repa" nebude predsa po svete chodiť s nemeckým menom. Aj napriek tomu, že sa vďaka nemu slovenské ľudové piesne začali objavovať v českých spevokoloch, študoval a pracoval v štyroch krajinách a piatich režimoch, nikdy sa z Trnavy neodsťahoval, a takmer všetka tvorba je s jeho rodným mestom úzko spätá.
 
Významné ocenenia...
V roku 1933 pápež Pius XI. udelil Mikulášovi Schneiderovi - Trnavskému titul Rytier rádu sv. Gregora, v rokoch 1940 a 1948 bol vyznamenaný štátnou cenou a v roku 1956 sa stal národným umelcom a hudobnou ikonou. Dodnes sa máte možnosť prejsť uliciou ktorá nesie jeho meno a prínos jeho tvorby a presvedčenia si každoročne pripomína i Základná umelecká škola M.Schneidera - Trnavského, ktorá v jeho mene pre žiakov umeleckých skôl usporadúva od roku 2001 interpretačnú súťaž.