Nenápadný kostolík na konci Divadelnej ulice sa hrdo pýši jedným z trnavských "naj..". Nachádza sa tu najväčší počet oltárov spomedzi všetkých trnavských kostolov, dovedna trinásť.

Patrón západných hradieb...
Ak chcete preskúmať taje tohto chrámu, vydajte sa smerom od Trojičného námestia
k západným hradbám romantickou Divadelnou uličkou. Tam stará rehoľa františkánov vybudovala v roku 1363 kostol a kláštor na mieste staršej opustenej budovy, pravdepodobne benediktínskeho opátstva. Po mnohých rekonštrukciách, nakoľko sa kostol i kláštor stali obeťami zemetrasenia či opakovaných požiarov, nadobudli v roku 1712 súčasnú barokovú podobu.
 
Skryté poklady...
Kostol sv. Jakuba bol postavený ako jednoloďový priestor s pozdĺžnou svätyňou, ktorá je usadená na západ, čo bolo v období stredoveku pre stavby výnimočné. Vedľa kostola s vežou, v ktorej sú ukryté 4 zvony, bola vybudovaná kaplnka, nazývaná aj "Antonková". Dal ju postaviť jágerský biskup Juraj Fenessy, na čo poukazuje aj vyobrazenie jeho erbu s jednorožcom nad vstupom do kaplnky. Zaujímavosťou je množstvo bočných oltárov umiestnených v kostole, ich počet dosahuje číslo 13. Okrem bočných sa nachádza v chráme dominantný hlavný oltár s obrazom sv. Jakuba a jemnými prvkami klasicizmu, ktorý vytvoril známy trnavský majster Jozef Zanussi.
 
Tajomné krypty a príbeh nešťastnej šlachtičnej...
Raz do roka, týždeň po sviatku Všetkých svätých, sú verejnosti sprístupnené krypty pod kostolom. Na pár dní sa tak odtajní mysteriózny svet ukrývajúci pozostatky predstaviteľov rádu, ich mecenášov či priaznivcov. Okrem nich tu leží i telo grófky Zuzany Forgáčovej,ktorej životný príbeh je skutočne emotívny. Ako 15-ročnú ju vydali za tyrana Františka Révaya. Pre jeho hrubé správanie však manželstvo nebolo šťastné a bezdetné. Po deviatich rokoch od svadby sa do Zuzany zamiloval Františkov bratanec Peter Bakič, ktorý ju uniesol na svoj Plavecký hrad. Násilnícke spory a súdy sa definitívne uzavreli až smrťou Révaya. Zuzana neskôr ako vdova dožíva v Trnave, keďže jej bratanec, František Forgáč, tu pôsobil v rokoch 1607 - 1615 vo funkcii arcibiskupa.

Otváracie hodiny a vstupné

Júl - Október 2020 
Štvrtok – Piatok:  10.00 – 12.30 / 14.00 – 17.00
Sobota - Nedeľa:  14.00 – 17.00

Vstupné:
Bezplatný vstup

 

Pozri na mape

Kostol sv. Jakuba
Františkánska 1
917 01 Trnava
033/5511211

Fotogaléria