K najmladším a najvýznamnejším klenotom západného Slovenska patrí určite Smolenický zámok s dominantnou mohutnou vežou a vyhliadkovou terasou. Opevnené nádvorie, veže, bašty, či anglický park vytvárajú osobité čaro rozprávkových predstáv.

Z histórie...
Smolenický zámok nahradil pôvodný strážny hrad zo 14. storočia, ktorý chránil pohraničné malokarpatské priesmyky a Českú cestu. Od roku 1777 sa vlastníkom hradu stávajú Pálfyovci. Rokmi chátrajúci hrad, z ktorého po rozsiahlom požiari zostalo len rumovisko, prebudoval na vôbec najvýznamnejší príklad romantickej architektúry na Slovensku - Jozef Pálfy.
 
Zámok v súčasnosti...
Od roku 1953 je zámok sídlom Slovenskej akadémie vied – Kongresového centra SAV. Aj keď bežne počas roka nie je sprístupnený verejnosti, výnimkou sú dva letné mesiace júl, august, kedy majú návštevníci možnosť spoznať nádherne zariadené reprezentačné priestory zámku, medzi nimi červený a modrý salónik, zlatú izbu, či zámockú knižnicu. Súčasťou prehliadky je výstup na trojposchodovú vežu – rozhľadňu, z ktorej sa vám naskytne nádherný výhľad na celé okolie Smoleníc. Romanticko-rozprávkovú siluetu zámku dotvára rozsiahly anglický park postupne miznúci v hustom lesovom poraste.
 
Pálfiovci a ich život na zámku...
Každodenný život grófskej rodiny, ako aj postupnú výstavbu zámku – ich nového šlachtického sídla, zachytávajú fotografie v galérii umiestnenej medzi druhým a tretím poschodím vyhliadkovej veže. Smolenice sa pre Pálfiovcov stali miestom ich posledného odpočinku – na miestnom cintoríne nájdete ich rodinnú hrobku. Vzdelaný ekonóm a hospodár založil v obci a okolí rybárne, píly, hospodárske dvory, liehovary a venoval sa tiež chovu šľachtených koní. Okrem toho stojí jeho meno za založením Chemickej továrne Jozefa Pálfiho, ktorá predchádzala súčasnému Chemolaku.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Máj - Jún 2019
Nedeľa: 10:00 - 15:00 hod.
Júl - August 2019
každý deň: 10:00 - 17:00 hod.
Vstupné:
Dospelý: 2 EUR
Deti / Študenti: 1 EUR
Dôchodcovia: 1 EUR
Sprevádza sa každú celú hodinu.

Video: Smolenický zámok (© Matej Chrvala)

Pozri na mape

Smolenický zámok
Zámocká č. 18, 919 04 Smolenice
Tel.: +421/ (0)33/ 558 61 91
kc-smolenice@savba.sk
www.kcsmolenice.sav.sk

PDF brožúra na stiahnutie

Turistický minisprievodca - Smolenice

Fotogaléria