Nevšedná prehliadka folklórneho života, tradícií a zvyklostí nielen zo Slovenska. Medzinárodný festival folklórnych súborov Trnavská brána privíta milovníkov folklóru pestrou ponukou hudby, tanca a tradičných krojov.

Trnava, v minulosti dôležité uhorské centrum obchodu, otvárala svoje štyri brány kupcom a remeselníkom z celého sveta. A tak, v nadväznosti na veľkolepú históriu, otvorí svoje brány. Mesto ožije temperamentným folklórom, ľudovou kultúrou a pôvodnými zvyklosťami. Ťažisko pestrého festivalového programu bude tento rok v mestskom amfiteátri, na Hlavnej ulici, radnici a na Nádvorí, priestore súčasnej kultúry.
 
Po "čačkaní korza" a slávnostnom otvorení festivalu sa už v piatok predstavia folklórne skupiny zo Slovenska. V sobotu predvedú svoje takmer zabudnuté remeslo výšivkárky a čipkárky, popoludní je pripravený voľný program folklórnych súborov, skupín, ľudových hudieb a škola tanca. Príjemnú atmosféru slávností dotvára krojovaný sprievod, ktorý vás rozospieva a roztancuje. Súbory sa predstavia prostredníctvom ornamentov, najcharakteristickejších výtvarných prejavov svojej obce, či kraja.

Neoddeliteľnou súčasťou festivalu je i jarmok ľudových remesiel, ktorý je každým rokom krásnou ukážkou prác a výrobkov šikovných rúk majstrov remeselníkov a ľudovoumeleckých výrobcov. Ochutnať môžete i tradičné miestne pochutiny, medzi ktorými nechýbajú medovníky, či praclíky.

V tomto roku z dôvodu COVID opatrení je program aj rozsah festivalu upravený. Uvidíte predvádzačku výšivkárov a čipkárov, detský dvor a zaujímavý program slovenských folklórnych súborov.

Dôležité Informácie

Dátum a čas konania:
14. - 15. augusta 2020
Vstup voľný!
 
 

Pozri na mape

Miesto konania hlavného programu
Mestský amfiteáter
Halenárska 20, Trnava
www.trnavskabrana.sk

Plagát a program

Plagát Trnavská brána 2020
Program Trnavská brána 2020