Turistické informačné centrum - Región TIRNAVIA (TIC) je divíziou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism, členom Asociácie informačných centier Slovenska (AICES) a držiteľom značky kvality Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu - 1.stupňa (SSKS CR).

TIC - Región TIRNAVIA sídli v historickom centre mesta Trnava, v budove národnej kultúrnej pamiatky a dominanty mesta – Mestskej veži. Pracovníci komunikujú v jazykoch: slovenský, nemecký a anglický.

Ponúkané služby

  • poskytovanie turistických informácií o meste Trnava a regióne Tirnavia;
  • poskytovanie informácií o možnosti trávenia voľného času v meste Trnava a regióne Tirnavia (informácie o športových a kultúrnych zariadeniach, aktuálnych podujatiach, tipy na výlety);
  • zabezpečovanie sprievodcovských služieb po meste Trnava kvalifikovanými turistickými sprievodcami;
  • prevádzkovanie atrakcie – Mestská veža a organizovanie špeciálnych výstupov na Mestskú vežu;
  • rezervácie tematických výletov a programov po regióne Tirnavia;
  • rezervácie ubytovania vo vybraných ubytovacích zariadeniach;
  • poskytovanie bezplatných propagačných materiálov a orientačných máp;
  • predaj propagačných materiálov, publikácií, turistických sprievodcov, regionálnych produktov a suvenírov;
  • predaj vstupeniek na vybrané kultúrne a spoločenské podujatia v meste Trnava a regióne Tirnavia,
  • poskytovanie základného náradia pre prípad nečakaných technických problémov pre cyklistov.

TIC - Región TIRNAVIA patrí medzi prvé subjekty v SR, ktorým bola pridelená certifikácia Slovenského systému kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR). Vo svojom tímovom záväzku kvality sa v súlade so SSKS CR zaviazal dodržiavať zásady starostlivosti o kvalitu a poskytovať všetkým návštevníkom Regiónu Tirnavia a mesta Trnava komplexné, presné a aktuálne informácie, aby zotrval spoľahlivým a obľúbeným miestom prvého kontaktu zákazníka v regióne a svoje postavenie naďalej zlepšoval.

Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu

je inovatívny manažérsky nástroj, ktorý pomáha subjektom pôsobiacim v turizme kontinuálne zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb. Jeho ideovým východiskom je osvedčený nemecký systém ServiceQualität Deutschland, ktorého licenciu zakúpilo a pre slovenské podmienky prispôsobilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

Pozri na mape

Turistické informačné centrum -
Región Tirnavia

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
Tel.: +421/ (0)33/ 3236 440
info@trnavatourism.sk
www.regiontirnavia.sk

Otváracie hodiny
Máj - September: 
Pondelok - Piatok: 10:00 - 18:00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10:00 - 18:00 hod.

Október - Apríl:
Pondelok - Piatok: 10:00 - 17:00 hod.
Sobota - Nedeľa: 10:00 - 17:00 hod.

Členstvo / Certifikácia

AiCESVITAJTECYKLISTI.SKSSKS CR

Fotogaléria