Bohatá kultúra Európskej únie opäť zažiari v mestách po celom Slovensku. Tento rok sa veľkej pocty dostalo nádhernej historickej Trnave, kde sa konal slávnostný otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva. To však ani zďaleka nie je všetko, mesto si na celý september pripravilo rôznorodé aktivity, ktoré vyvrcholia oslavami Svetového dňa cestovného ruchu.

Už 7. septembra Trnava hostila otvárací ceremoniál významného celoeurópskeho podujatia, ktoré organizuje Rada Európy a Európska komisia. Témou tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva sú Pamiatky a príroda: Krajina možností. Širšie chápanie tejto témy zahŕňa spojenie unikátnych architektonických výtvorov a prírodného bohatstva krajiny. Práve mesto Trnava je dokonalým príkladom súladu moderných urbanistických riešení, ako aj historických pamiatok s okolitým prostredím.

Hneď prvý septembrový deň sa centrum Trnavy premenilo na stredoveké mestečko. Okrem priblíženia histórie vinárstva a vinohradníctva Stredoveká prešovačka na nádvorí trnavskej radnice zároveň otvorila vinársku sezónu, ktorá bude pokračovať vínnymi tour a výletmi do známeho medovinárstva. V rámci prvej jesennej vínnej tour budú mať záujemcovia možnosť navštíviť vinárstva Víno Mrva&Stanko a Vína z Mlyna, kde sa o ochutnávku tých najlepších vín z kraja postarajú priamo ich tvorcovia.

Pre tých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o dejinách Trnavy, mesto pripravilo prednáškový cyklus O Trnave vo veži. Vo vybraných termínoch sa fanúšikovia histórie vydajú spoločne s odborníkmi z rôznych oblastí na nezabudnuteľnú cestu po stopách trnavskej lekárnickej dynastie Kébelovcov alebo môžu spoločne odhaľovať čaro pálenej hliny v trnavskej tehliarni. Spolu dvanásť neopakovateľných prednášok sa v termíne od 11. do 22. septembra začne vždy o 16.30 h. v Mestskej veži.

Pre milovníkov historických pamiatok sú od 21. do 24. septembra taktiež pripravené špacírky s trnavskými pamiatkarmi a pre zvedavcov otvoria svoje sídlo aj 21. a 24. septembra. V tomto mesiaci budú naďalej sprístupnené pre návštevníkov mesta sakrálne pamiatky, 16. a 23. 9. sa bude konať cykloprehliadka s témou Mesto na prahu moderny.

V rámci osláv Svetového dňa cestovného ruchu má Trnava Tourism pre návštevníkov špeciálne prekvapenie. Dňa 30. septembra sa v čase o 10.00 h. a následne aj o 12.00 h. začnú pri Mestskej veži naraz dve komentované prehliadky. Jedna s názvom Trnava ako obchodná križovatka, tá druhá sa bude niesť vo vinárskom duchu, Trnava – región svetových vín. Všetky štyri prehliadky budú pre záujemcov zadarmo.

KOMPLETNÝ PROGRAM DEKD 2017
1. 9. od 15.00 do 22.00 hod. Hlavná ulica a nádvorie radnice
Stredoveká prešovačka, história vinárstva a vinohradníctva v Trnave a jej okolí sprostredkované návštevníkovi hranými scénami, vstupné: 2 E dospelí, 1 E dôchodca, dieťa, ZŤP. Organizuje Trnava Tourism v spolupráci so združením Hektor.

1. 9. o 16.30 hod. pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom: Tradície trnavského vinohradníctva a vinárstva a malé degustačné minimum. Sprevádza Martin Hrubala.

3. 9. o 16.30 hod. pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom: Mária Terézia a Trnava. Sprevádza Emília Izakovičová.

6. 9. o 14.00 hod. Západné krídlo radnice
Pohľadnice z Európy – vernisáž detských výtvarných prác spojená s oceňovaním malých umelcov a krátkym hudobným programom, výstava potrvá do 1. 10. 2017, vstup voľný.

6. 9. o 15.00 hod. Kaplnka v Západnom krídle radnice
Otvorenie výstavy návrhov revitalizácie Ružového parku a Parku Janka Kráľa, potrvá do 1. 10. 2017, vstup voľný.

6. 9. o 17.00 hod. Západoslovenské múzeum v Trnave
5. krajská výstava poľovných trofejí a rybárstva v Trnave a okolí, vernisáž sa koná pri príležitosti 70. výročia založenia spolku.

6. 9. o 19.00 hod. Univerzitný parčík, Trnava
Archeologické výskumy a objavy na území mesta Trnavy, prezentácia pod hviezdami
O najnovších zisteniach z archeologických výskumov oboznámi záujemcov Ing. arch. Milan Horák z Mestského úradu v Trnave, doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik z Katedry klasickej archeológie FF TU a PhDr. Branislav Lesák z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. V prípade zlého počasia sa podujatie uskutoční v aule Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23.

7. 9. od 9.00 do 13.00 Zasadačka mestského zastupiteľstva, radnica Trnava
Seminár 30 rokov Mestskej pamiatkovej rezervácie Trnava
Otvorené pre širokú verejnosť, vstup voľný.

7. 9. o 14.00 hod. Marianum, Hollého ulica 9A
Otvárací ceremoniál Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 spojený s udeľovaním výročných cien revue Pamiatky a múzeá
Len pre pozvaných hostí.

7. 9. o 19.00 hod. Marianum, Hollého ulica 9A
Slávnostný otvárací koncert Dní európskeho kultúrneho dedičstva
Účinkuje Trnavský komorný orchester

Otvorené pre širokú verejnosť, vstup voľný.
7. – 10. 9. Západoslovenské múzeum v Trnave
Voľný vstup do všetkých expozícií. Viac na www.zsmuzeum.sk.

7. – 10. 9. Galéria Jána Koniarka v Trnave
Voľný vstup do expozícií v Kopplovej vile, Zelený kríčok 3. Viac na www.gjk.sk.

7. – 10. 9. Mesto Trnava
Tradičný trnavský jarmok 2017
Remeselníci, stredovek, koncerty, kolotoče, burčiak, cigánska... V tomto roku prináša ešte väčší a majestátnejší Stredovek pod hradbami. Na námestí vystúpia kapely Vidiek, Polemic, Billy Barman, Medial Banana, Dominika Mirgová, Lipa spieva Lasicu a v amfiku Mária Čírová a Fragile, viac na www.facebook.com/zazivtrnave/.

8. 9. od 9.00 do 17.00 hod. Štátny archív v Trnave, Štefánikova 7
Deň otvorených dverí
Komentovaná prehliadka budovy každú celú hodinu, výstava Chute a vône minulosti, tvorivé dielne pre deti, prednáška Mgr. Jakuba Roháča Trnavské pamiatky na archívnych plánoch o 12.00 a o 16.00 hod.

8. 9. od 9.00 do 13.00 hod. Zasadačka mestského zastupiteľstva, radnica Trnava
Vedecká konferencia Kultúrne dedičstvo 2017 - Aplikácia ekologických princípov navrhovania pri obnove pamiatok
Organizátori: Fakulta architektúry STU a ICOMOS (Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla), Mesto Trnava.

8. 9. o 14.00 hod. nádvorie radnice
Archeologické výskumy na území mesta Trnavy pod vedením Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity
Exkurzia pre účastníkov vedeckej konferencie a verejnosť. Sprevádza doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik.

8. 9. od 9.00 do 14.30 hod. Galéria Jána Koniarka v Trnave – Kopplova vila, Zelený kríčok 3
Hudobník Peter Adamov: Zvuky prírody
Program pre malých aj veľkých. Vstup voľný, bližšie informácie: www.gjk.sk.

8. – 30. 9. Knižnica Juraja Fándlyho, Rázusova 1, Trnava
Dni otvorených dverí v Knižnici Juraja Fándlyho pri príležitosti 90. výročia založenia knižnice a obnovy budovy – lektorský sprievod po budove počas bežných otváracích hodín knižnice.

9. 9. o 14.00 hod. pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa, Univerzitné námestie
Komentovaná prehliadka stavebných počinov Trnavskej univerzity (1635 – 1777)
Komentovaná prehliadka Katedrály sv. Jána Krstiteľa a ostatných historických univerzitných budov so zaujímavým výkladom Mgr. Zuzany Dzurňákovej, PhD. z Katedry dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vstup voľný.

9. 9. a 10. 9. Galéria Jána Koniarka v Trnave – Kopplova vila, Zelený kríčok 3
Bábkové divadlo Animare Silva
Program pre malých aj veľkých. V sobotu o 14.00 Žabí princ a o 16.00 Ako sa Jano s drakom porátal. V nedeľu o 14.00 Ako sa Jano s drakom porátal a o 16.00 Žabí princ. Vstup voľný.

10. 9. o 19.15 hod. krypty v Kostole sv. Jakuba
Tajomstvá františkánskych krýpt
Pri tajomnej atmosfére sviečok posprevádza záujemcov o dejiny františkánskej rehole v Trnave a jej dobrodincov kryptami pod Kostolom sv. Jakuba Emília Izakovičová.

Prednáškový cyklus O Trnave vo veži
Mestská veža, vstup zo Štefánikovej ulice, začiatok vždy o 16.30 hod.
11. 9. Trnava na začiatku novoveku – svetlá a tiene 16. storočia
Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc. (Katedra archívnictva a PVH FF UK)
12. 9. Zo života Spolku trnavských ostrostrelcov
Mgr. Katarína Červeňová, PhD. (Štátny archív v Trnave)
13. 9. Osudy trnavských mlynov
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. (Štátny archív v Trnave)
14. 9. Pamätihodnosti Trnavy v latinských veršoch
Mgr. Katarína Karabová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasických jazykov)
15. 9. Kébelovci. Osudy trnavskej lekárnickej dynastie
PhDr. Radoslav Ragač, PhD. (Sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR)
16. 9. Revitalizácia námestia SNP v Trnave
Ing. arch. Pavel Ďurko (Ateliér DV)
17. 9. Strechy v Trnave – historický vývoj
Mgr. Daniela Zacharová, PhD. (Pamiatkový úrad SR)
18. 9. Zabudnuté dedičstvo: technické pamiatky Trnavy
Ing. arch. Miroslav Beňák (OZ Čierne diery)
19. 9. Mestské hradby Trnavy do polovice 16. storočia v písomných prameňoch
Mgr. Darina Fridrichová (Štátny archív v Trnave)
20. 9. Trnava ako rezidenčné mesto uhorských kráľov a centrum stredoeurópskej politiky v stredoveku
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Katedra histórie)
21. 9. Čaro pálenej hliny – tehliarstvo v Trnave
Mgr. Tomáš Kolon, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Katedra klasickej archeológie)
22. 9. O trnavských hostinských a kaviarnikoch
PhDr. Júlia Ragačová (Štátny archív v Trnave)

Detské sprievody po trnavských pamiatkach
15. 9. o 16.00 hod. veža pri Bernolákovej bráne
Veže, bašty, múry – trnavské hradby ako obrana pred nepriateľom
Po zrekonštruovanej obrannej veži a jej expozícii deti a ich rodičov posprevádza Matej Juráň.
16. 9. o 16.00 hod. Západné krídlo radnice
Tajomstvá Západného krídla radnice v Trnave
Po bývalej radnici, kaplnke a historickej väznici malých návštevníkov aj so sprievodným slovom prevedie Ferdinand Mak.
17. 9. o 16.00 hod. Kostol sv. Jakuba
Kvietky sv. Františka
Ikonografiu sv. Františka, ktorého počúvali aspoň zvieratká, keď mali ľudia príliš tvrdé srdcia, predstaví v Kostole sv. Jakuba v Trnave deťom Emília Izakovičová.

17. 9. o 16.30 hod. na parkovisku v Kamennom mlyne
Potulky Malým Rímom: Chránený areál Trnavské rybníky. Sprevádza Alfréd Trnka.

Cykloprehliadky Trnava očami architekta
16. 9. a 23. 9. o 17.00 hod. stretnutie s bicyklami na Starohájskej ulici pri pošte na lávke
Cykloprehliadky s podtitulom Mesto na prahu moderny budú sledovať rozvoj mesta od polovice 19. storočia a jeho rast za hranice hradieb až podnes. Predstavia najvýznamnejšie industriálne stavby, ktoré naštartovali rast mesta, zaujímavé urbanistické riešenia, sídliská či rozporuplno vnímané zásahy v centre mesta počas socializmu. Sprevádza Ing. arch. Miroslav Beňák. Bližšie informácie: www.regiontirnavia.sk.

21. 9. o 15.00 hod. Ulica M. Schneidera-Trnavského
Odhalenie pamätnej tabule Zoltána Kodálya na Dome hudby.
18.00 hod. Marianum, Hollého ulica 9A
Koncert Trnavského komorného orchestra – sprievodný program k odhaleniu pamätnej tabule Z. Kodálya. Podujatie organizuje Západoslovenské múzeum v Trnave a TTSK. Viac na www.zsmuzeum.sk.

21. 9. o 16.00 hod. Cukrová 1, Trnava
Otvorenie sídla KPÚ Trnava verejnosti, so sprievodným slovom naslovovzatých odborníkov.

Špacírky s pamiatkarmi z Krajského pamiatkového úradu v Trnave
21. 9. o 15.00 hod. pri Pomníku padlým v prvej svetovej vojne
Špacírka s pamiatkarmi – hradby
21. 9. o 17.00 hod. pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa
Špacírka s pamiatkarmi – budovy trnavskej univerzity
22. 9. o 15.00 hod. pred Kostolom sv. Heleny
Špacírka s pamiatkarmi – sakrálna architektúra
22. 9. o 17.00 h pred radnicou
Špacírka s pamiatkarmi – meštianska architektúra
23. 9. o 11.00 hod. pred Kostolom sv. Heleny
Špacírka s pamiatkarmi – sakrálna architektúra
23. 9. o 15.00 hod. pri Pomníku padlým v prvej svetovej vojne
Špacírka s pamiatkarmi – hradby
24. 9. o 13.00 hod. pred Katedrálou sv. Jána Krstiteľa
Špacírka s pamiatkarmi – budovy trnavskej univerzity
23. 9. o 15.00 hod. pred radnicou
Špacírka s pamiatkarmi – meštianska architektúra
24. 9. o 16.30 hod. pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom: Sídlo Trnavských richtárov. Sprevádza Emília Izakovičová.

24. 9. o 17.00 hod. Cukrová 1, Trnava
Otvorenie sídla KPÚ Trnava verejnosti, so sprievodným slovom naslovovzatých odborníkov.

30. 9. o 10.00 hod. a 12.00 hod. pred mestskou vežou
Vždy dve prehliadky (dva okruhy): Trnava ako obchodná križovatka a Trnava - Región svetových vín - všetky štyri prehliadky sú ZDARMA

30. 9. o 13.45 hod. pred mestskou vežou, odchod 14.00 hod., príchod 19.00 hod. na Radlinského ulicu v Trnave
Prvá jesenná vínna tour: Víno Mrva&Stanko a Vína z Mlyna
Viete si predstaviť, že by ste najlepšie vína ročníka ochutnali v spoločnosti svojho obľúbeného vinára priamo medzi sudmi? Nasadnite s Trnava Tourism do vinárskeho mikrobusu a navštívte vinárstva Regiónu Tirnavia. Bližšie informácie: www.regiontirnavia.sk.

1. 10. o 15.30 hod. pred mestskou vežou
Potulky Malým Rímom: Keď mesto začalo prerastať hradby. Sprevádza Peter Vagner.

Otvorenie sakrálnych pamiatok pre verejnosť
Bazilika sv. Mikuláša
Po – Pia: 10.00 – 12.00 hod., 14.00 – 16.00 hod., Ne: 14.00 – 17.00 hod.
Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Po – Pia: 10.00 – 12.00 hod., 14.00 – 17.00 hod., So: 11.00 – 16.00 hod.
Kostol sv. Jakuba
So – Ne: 14.00 – 17.00 hod.
Kostol Najsvätejšej Trojice
So – Ne: 14.00 – 17.00 hod.
Kostol sv. Heleny
So – Ne: 14.00 – 17.00 hod.

Každé z naplánovaných podujatí predstavuje kúsok z kultúrneho dedičstva, ktoré Európe zanechali naši predkovia. Navštívte počas septembra Malý Rím aj vy a vychutnajte si čarovné centrum mesta, ktoré v roku 1987 vyhlásili za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Novinka

11.09. 2017 Trnava Oslavy

Plagát

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2017