Aj tento rok sa uskutočnia jedinečné prehliadky mesta, ktoré ponúknu účastníkom netradičný pohľad na Trnavu. Termíny sú naplánované tentokrát na august až september.

Trnava Tourism v spolupráci s Kolokolo bicyklami pripravili pod záštitou architekta Miroslava Beňáka komentované prehliadky Trnavy na dvoch kolesách. Podtitulkom cykloprehliadok je "Mesto na prahu moderny", ktorý je spolu s druhým podtitulkom "Po cestách trnavského industriálu" aj nápovedou na tohtoročné témy prehliadok.

Zámerom cykloprehliadok je vytvorenie alternatívy voči štandardným garantovaným prehliadkam zameraným na historické jadro, obdobie stredoveku v Trnave a jej známe sakrálne pamiatky. V rámci dvojhodinových komentovaných cykloprehliadok v čase od 17:00 do 19:00 budú účastníkom priblížené významné, mnohokrát nepovšimnuté objekty a miesta, ktoré formovali rozvoj a vzhľad Trnavy od polovice 19. storočia až po súčasnosť, najvýznamnejšie industriálne stavby, ktoré naštartovali rast mesta či zaujímavé urbanistické riešenia, sídliská, až po rozporuplno vnímané zásahy v centre mesta počas socializmu.

Prehliadky, ktoré absolvujú záujemcovia na štýlových mestských Kolokolo bicykloch sú určené nielen pre obyvateľov mesta a okolia, ale aj pre nadšencov architektúry a pamiatok.

Trasy cykloprehliadok

MESTO NA PRAHU MODERNY
Cykloprehliadka povedie okolo miest a objektov, ktoré mali podstatný
vplyv narozvoj a zmeny v živote mesta. Sleduje urbanistický rozvoj pôvodne uzavretého štvorcového mesta obkloleseného hradbami smerom von. Od miesta stretnutia na Starohájskej ulici na lávke sa presúvame na prvé stanovište - Námestie SNP. Predstavíme si objekty, ktoré formovali tento priestor a sú ukážkou vývojom architektúry na začiatku 20.storočia. (Zastavenie sa na tomto mieste bude zaujímavé aj v rámci plánovaných zásahov a obnov "Dolnej brány")

Prehliadka ďalej vedie cez Sad Janka Kráľa pozdĺž Hospodárskej ulice ako príklad urbanizmu sídlisk z obdobia socializmu a ich vývojom. Následne si predstavíme priestor v okolí cukrovaru a parného mlynu, ako príklady industriálnej architektúry. Vrátime sa do centra, kde si povieme niečo o zmenách v období socializmu. Prehliadku ukončíme na najmladšom sídlisku Družba, ktoré stojí na mieste pôvodných tehelní.

PO CESTÁCH TRNAVSKÉHO INDUSTRIÁLU
Druhá prehliadka je, čo sa týka vzdialenosti, náročnejšia.

Je vedená "Po cestách trnavského industriálu" a vytvorí taký okruh od miesta stretnutia na Družbe, ktorý sa dotkne viacerých industriálnych objektov - cukrovaru, pôvodného "Kamenného" mlynu, bývalého železničného depa a iných.

Dozviete sa niečo o samotných výrobných objektoch a ich architektúre, ale aj o obydliach, ktoré boli stavané v súvislosti s nimi. Prejdeme si trasami ich úzkokoľajok, ktoré napájali tieto výrobne z okrajov mesta.

Dôležité informácie

Cena:
3,- EUR | bez zapožičania bicykla
5,- EUR | zahŕňa aj zapožičanie bicykla
Rezervácia:
Cykloprehliadku s požičaním bicykla je nutné si vopred rezervovať najneskôr deň pred prehliadkou.

Novinka

03.08. 2017 Trnava Produkt

Pozri na mape

Turistické informačné centrum -
Región Trnava

Trojičné námestie 1, 917 01 Trnava
Tel.: +421/ (0)33/ 3236 440
info@trnavatourism.sk
www.regiontrnava.sk
Otváracie hodiny: tu

Plagát

Cykloprehliadky s architektom 2018