V priebehu októbra budú zahájené práce na zhotovení prístupu k ochodzi mestských hradieb východného úseku. Nielen Baziliku sv. Mikuláša uvidia návštevníci Trnavy z celkom novej perspektívy.

Už v decembri tohto roku by mali byť dobudované schody a zábradlie, ktoré umožnia bezpečnú prechádzku východnými hradbami, lemujúcimi romantické zákutia Trnavy.  Výstupy na ochodzu hradieb budú tak už čoskoro neoddeliteľnou súčasťou prehliadky mesta pre každého milovníka genius loci. I keď sa nezachoval spôsob riešenia historických schodov, tie aktuálne umožnia výhľad z celkom novej perspektívy so zárukou bezpečnosti.

NÁŠ TIP

Ani zub času nezabránil tomu, aby ste si mohutné stredoveké opevnenie mohli obzrieť i dnes na vlastné oči. Napríklad aj pri prechádzke historickými uličkami akými sú Michalská ulica, Horné bašty, či Františkánska ulica.

Fotogaléria