Tretia májová sobota – 19. mája 2018 – bude opäť patriť múzeám a galériám, ktoré sa už po štrnásty raz zapoja do celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií. 

Do neskorých večerných hodín pripravujú zbierkotvorné inštitúcie zaujímavé výstavy, autorské výklady, tvorivé dielne, animácie, prehliadky a ďalší program vo viac ako 100 lokalitách na Slovensku. 

Múzeum je inštitúciou, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme.


Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Dôležité informácie

Dátum konania podujatí:
Sobota 19.mája 2018
Vstupné:
bezplatné / dobrovoľné

Program NMaG 2018 v Trnave

Galéria Jána Koniarka
Aktuálne výstavy:

Marcin Berdyszak: Shadow of time
Site-specific inštalácia známeho poľského sochára. Výstava ako umelecká intervencia do priestoru. S využitím symboliky artefaktov a posolstva znakov.
Synagóga – Centrum súčasného umenia

Total Romantic
Výstava prezentuje niekoľko prístupov súčasnej imaginácie v tvorbe súčasných maliarok. Mala by artikulovať osobitosť, prežívanie, autenticitu, vlastný prístup, autorskú originalitu a zároveň osamelosť v tomto maliarskom vytrvalom úsilí.
Kopplova vila

Sprievodné podujatia:

13:00 – 16:00
Tvorivé výtvarné aktivity a animačné hry pre deti
Kopplova vila

17:00 – 18:00
Komentovaná prehliadka k výstave Marcin Berdyszak: Shadow of time za oboch kurátorov
Synagóga – Centrum súčasného umenia

18:30 – 19:30
Komentovaná prehliadka k výstave Total Romantic za účasti kurátorky a autoriek
Kopplova vila

20:00 – 21:30
Premietanie filmu
Hľadanie Vivian Maier, 2013, 83 min - Príbeh záhadnej ženy nás zavedie do ulíc New Yorku a Chicaga, kde Vivian Maier od roku 1950 až do svojej smrti v roku 2009 nafotila vyše 100 000 dych-vyrážajúcich fotografií.
Kopplova vila

Západoslovenské múzeum Trnava
DOTKNI SA HLINY
Z dejín tehly a tehliarstva trnavského regiónu
Vernisáž novej expozície / 19:00hod.

Múzeum knižnej kultúry
Zachránené poklady: zreštaurované historické tlače
autorský komentovaný sprievod výstavou / 17:00 hod.

Tvorivé dielne
kreslenie farebných knižných iniciál / 17:00 - 18:45 hod.

Dom hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
Prehliadka expozícií a novej dokumentárnej výstavy / 17:00 - 19:00 hod.
Karol Elbert - skromný lyrik swingu


Novinka

17.05. 2018 Trnava Umenie

Plagáty k podujatiam

Noc múzeí a galérií 2018 - Trnava
Noc múzeí a galérií 2018