Objavte zázračný Genius Loci na miestach, ktoré sú dnes poslednými svedkami veľkolepého stredovekého koloritu mesta.

Monumentálne hradby, Katov dom či čarovné Námestie sv. Mikuláša vám pripomenú slávu jedného z najbohatších miest Uhorska.