Hlavná budova Západoslovenského múzea sídli v komplexe budov bývalého kláštora klarisiek. Ten sa v dejinách Trnavy spomína už v roku 1239. Spolu so zaujímavými zbierkami a výstavami tak samotný priestor umocňuje zážitok z návštevy múzea.

Aj múzeum má svoju históriu...
Veľkorysosť priestorov bývalého klariského kláštora je akoby šitá na mieru množstvu expozícií a ich komplexnému zbierkovému fondu. Krajské múzeum vzniklo v roku 1954 najskôr malo skôr vlastivedný charakter. Už rok na to však zakladalo odborné oddelenia - historické a prírodovedné. V súčasnosti spolu s ďaľšími prevádzkami v zbierkach ochraňuje viac ako 160 000 predmetov kultúrneho dedičstva a ročne prijíma až 40 000 domácich a zahraničných návštevníkov. Patrí tak k jedným z najväčších múzeí na Slovensku.
 
Klariský kláštor...
Kláštor klarisiek bol postavený približne v roku 1236 v Trnave, ako vôbec v prvom meste na území dnešného Slovenska. Objekt pozostával z jednoloďového kostolíka s priľahlou budovou kláštora. Po zrušení kláštorov Jozefom II. v roku 1782, klarisky budovu po takmer 550 rokoch opustili. Kláštor sa prebudoval pre účely vojenskej nemocnice a tomuto účelu slúžila až do roku 1645. Neskôr v roku 1956 sa kláštor stal sídlom múzea.
 
Expozície...
Medzi stále expozície patrí zaujímavá Archeologická expozícia, Dejiny Trnavy, Gotická Trnava, Krása zašlých čias, Ľudová úžitková hrnčina, sprístupnené Oratórium klarisiek, Príroda Malých Karpát a mnohé ďaľšie. Upútajú vás nevšedné zbierky historických zvonov, ktorej najstarší má 523 rokov alebo zaujímavou zbierkou výtvarného umenia, či zbierkou terčov trnavských ostrostrelcov. V priebehu roka však máte možnosť navštíviť rôzne atraktívne výstavy sezónneho charakteru, podujatia, workshopy či prednášky, ktoré múzeum pravidelne organizuje.

NAVŠTÍVTE VÝSTAVY

VERONIKA BAHNOVÁ – výber z tvorby (21. mája 2020 - 30. júna 2020)

Množstvo ocenení, ktoré za svoju tvorbu získala v regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach Trnavský objektív, AMFO, Genius loci Trnava, Trnavská paleta, Výtvarné spektrum, Fotograf roku časopisu Foto a video poukazuje na hlboký filozofický a humanistický obsah jej tvorby. Jej prvá autorská výstava „Živá voda“ sa konala v roku 2013 v priestoroch úradu Trnavského samosprávneho kraja. V roku 2014 prezentovala 50 fotoplátien s názvom „Farebné príbehy“ v spolupráci s terapeutickým centrom Senaz v MAXGallery v Trnave a taktiež v Smoleniciach.

Rozsiahlu výstavnú kolekciu, ktorú tvorí 129 fotografií a 49 výtvarných diel si môžu návštevníci Západoslovenského múzea v Trnave prezrieť do 30. júna 2020.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Utorok - Piatok: 8:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa: 11:00 - 17:00
 
Vstupné:
Dospelý: 3,00 / 2,00 €
Študenti a dôchodcovia: 2,00 / 1,00 €
Deti do 15 rokov: 1,00 / 0,50 €

Pozri na mape

Západoslovenské Múzeum
Múzejné námestie 3, 918 09 Trnava
Tel.: 033/5512913
zsmuzeum@zupa-tt.sk
www.zsmuzeum.sk

Aktuálne výstavy

Veronika Bahnová – výber z tvorby

Fotogaléria