"Druhý muž" mesta po richtárovi bol významnou postavou dejín Trnavy. Jeho krutá náplň práce sa nepodpísala pod úctu, ktorej sa zo strany obyvateľstva a magistrátu tešil.

Spolu s privilégiom udeleným Trnave Belom IV. v roku 1238 získava richtár moc za zločin ukladať trest smrti. Poprava mala byť vykonávaná sťatím. Hrdelné právo mesta však so sebou prinieslo potrebu inštancie mestského kata, ktorý spadal pod správu mesta a bol teda mestským zamestnancom. V historických písomnostiach sa úrad kata označuje celkom neobvykle. Latinsky "carnifex", čo v hlavnom význame znamená mäsiar, alebo frekventovanejšie "Nachrichter", pričom už na prvý pohľad je zrejmé čo tým chceli v stredoveku vyjadriť - kat bol druhým mužom po richtárovi, teda druhým a posledným, s ktorým sa previnilec stretol na súde.  

Na základe historických prameňov môžme skonštatovať, že predstava postavenia kata ako osoby žijúcej na okraji spoločnosti je mylná a romantická. V skutočnosti sa tešil mimoriadnej úcte a zúčastňoval sa najdôležitejších mestských zasadnutí. Ako mestský zamestnanec mal dokonca právo bývať v mestských priestoroch, a to nie hocijakých, ale priamo na pozemku radnice. Začiatkom 16. storočia mu mesto postavilo domček dnes známy ako Západné krídlo radnice. Obydlie kata susedilo so žalárom a celami. Do práce to teda nemal ďaleko.  

O tom, že bol trnavský kat pracovne vyťažený niet pochýb. Jeho služby využívali vo viacerých mestách a panstvách v okolí Trnavy. Vypraviť sa tak musel neraz do Senice, Hlohovca či na Korlátske alebo Svätojurské panstvo. Zo všetkých listov, ktorými obyvatelia okolitých miest žiadajú služby kata je citeľná veľká úcta. Koľko však taká poprava v stredoveku stála? Korlátsky pán Žigmund v roku 1529 zaplatil Trnave za popravu dvoch ľudí 16 zlatých. Ak sa dokonca poprava, na ktorú kata vyžiadali neuskutočnila, sumu za popravu pre zachovanie dobrých vzťahov i tak zaplatili. Všetky peniaze však putovali mestskému magistrátu a až ten vyplácal katovi mzdu vždy na kantárové dni.

NÁŠ TIP

So životom kata sa detailnejšie zoznámite v Západnom krídle radnice, kde máte možnosť navštíviť  cely stredovekých väzňov či dotknúť sa vrypov, ktoré v ich stenách previnilci nechali.
Využite ponuku prehliadok so sprievodocom tu.