Najbližšie k Mestskej veži stojí neskorobarokový kostol Najsvätejšej Trojice. Kedysi patril rádu trinitárov, ktorý vykupoval kresťanov zo zajatia Turkov, dnes patrí medzi najkrajšie chrámy mesta.

I keď ho dnes Trnavčania familiárne nazývajú "jezuitský", v skutočnosti ho vybudoval rád trinitárov po tom, čo sa v roku 1712 usadili v Trnave. Jeho výstavbu podporil i biskup Ján Okoličány, o čom svedčí kamenný erb nad vstupným portálom. Rehoľa trinitátorov bola neskôr zrušená Jozefom II. a kostol s kláštorom v roku 1853 prevzali jezuiti.

Najvýznamnejším a dominujúcim umeleckým dielom interiéru je obraz sv. Trojice na hlavnom oltári, ktorého autorom je rakúsky maliar F. A. Maulbertsch. Na ľavej a pravej strane sú umiestnené oltáre, z ktorých južný oltár Panny Márie ukrýva v sklenenom relikviári uchované pozostatky dvoch svätých košických mučeníkov umučených pre ich odmietnutie pristúpiť na inú vieru. V roku 1900 bola ku kostolu pristavená Kaplnka sv. Jozefa s impozantným oltáomr, ktorý je ukážkou rezbárskeho umenia.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Júl – September 2019
Sobota - Nedeľa : 14.00 – 17.00 h
Vstupné:
Bezplatný vstup

Pozri na mape

Kostol Najsvätejšej trojice
Štefánikova 45
917 01 Trnava
033/5934110