Skvostom a dominantou najkrajšieho chrámu Trnavy, Katedrály sv. J. Krstiteľa, je kolosálny celodrevený oltár z roku 1640, ktorý zaberá celú čelnú stenu chrámu. Svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie svojho druhu v Európe. 

Výstavba Katedrály sa začala v roku 1629 a zverená bola do rúk talianskych majstrov. Ranobarokový  oltár bol vyhotovený v rokoch 1637-1640. Veľkolepá drevená stĺpová architektúra je vysoká viac ako 20m a široká takmer 15m a je dielom viacerých sochárov, rezbárov a pozlacovačov. Medzi jeho autorov tak patria Viedenčania Baltazár Kniling a Vít Knoth, Trnavčan Vít Stadler s pomocníkmi.
 
Oltár je štvoretážový, vertikálne delený bohato pozlátenými stĺpmi, horizontálne je zdobený pozlátenými rímsami. V druhej etáži dominuje maľba predstavujúca krst Krista v Jordáne, v strede tretej etáže je vyobrazené narodenie sv. Jána Krstiteľa a v hornej časti oltára je maľba zobrazujúca Pannu Máriu na návšteve u sv. Alžbety. Celý oltár i sochy sú polychrómované.
 
Umeleckej hodnote oltára sekunduje tiež bohatá maliarska a štukatérska výzdoba interiéru, ktorá nesie rukopis talianskych majstrov  spolu ktoré sa už niekoľko rokov reštaurujú. Po stranách od oltára na stenách presbytéria sú umiestnené smrtné štíty - mortuáriá, ktoré boli súčasťou pohrebného obradu príslušníkov rodu Esterházy pochovaných v kryptách katedrály.

Ďalšie Informácie

Vstupné:
Bezplatný vstup

 
Otváracie hodiny (máj - október):
pondelok - streda:  ZATVORENÉ
štvrtok - piatok  : 10:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
sobota - nedeľa: 13:00 - 17:00

Pozri na mape

Katedrála sv. Jána Krstiteľa
Univerzitné námestie, 917 01 Trnava
Generálny vikár: Vdp. Mons. Ján Pavčír
Tel.: +421/(0)33/591 21 11
abu@abu.sk
www.abu.sk