Na jednej z najkrajších historických ulíc sídli rodný dom Mikuláša Schneidra - Trnavského. Opradený históriou dnes slúži účelom Západoslovenského múzea a umiestnené hudobné múzeum.

História pôvodne barokovej budovy, neskôr zrekonštruovanej na meštiansky dom, je skutočne pozoruhodná. Počas Betlenovho stavovského povstania tu bola uschovaná uhorská kráľovská koruna. V priebehu 20. Storočia sa budova stala domovom hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera - Trnavského, ktorý v roku 1909 prijal miesto regenschóriho, organistu a zbojmajstra, v chráme sv. Mikuláša, kde pravidelne účinkoval a stal sa autorom viacerých sakrálnych skladieb.

Dnes v budove nenájdete tohto famózneho skladateľa, ale jeho život a diela vám priblíži expozícia venovaná práve jemu. Okrem toho máte možnosť objaviť význam a skrytý pôvod amerického národného hudobného nástroja - gitary dobra. Spoznáte život jej tvorca a rodáka zo Šaštína Jána Dopjera, v Amerike zvaného John Dopyer.

Okrem priestorov na výstavné účely sa tu nachádza aj hudobné oddelenie Knižnice Juraja Fándlyho, dodávajúce množstvo informácií zo sveta hudby.

NAVŠTÍVTE VÝSTAVY

S láskou za pravdu (od 9. decembra 2016)
V roku 2015 rozšírilo Západoslovenské múzeum v Trnave svoje zbierky o unikátnu nábytkovú zostavu z pozostalosti Mons. ThDr. Pavla Jantauscha, prvého apoštolského administrátora Apoštolskej administratúry v Trnave. Nábytok do múzea daroval jeho príbuzný Ing. František Gregor z Košíc. Bol vyrobený pre Mons. Jantauscha piešťanským stolárom Vojtechom Novotným v tridsiatych rokoch 20. storočia v čase, keď vrbovský rodák zastával v Trnave post apoštolského administrátora. Jeho životné krédo „S láskou za pravdu“ (Pro veritáte – cum caritáte) je názvom expozície.

Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Zimná prevádzka
od 1. októbra do 31. marca
Utorok - Piatok: 8:30 –15:00
(návštevy prosíme objednať)
Sobota - Nedeľa: 11:00 – 17:00
(objednané skupinové návštevy)
Letná prevádzka
od 1. apríla  do 30. septembra
Utorok - Piatok: 8:30 –12:30, 13:00 – 14:30
Sobota - Nedeľa: 11:00 – 17:00
(objednané skupinové návštevy)

tel. č. na objednanie: 033/5512913

Vstupné:
Dospelí: 3,00 EUR | Študenti, dôchodcovia: 1,50 EUR | Deti do 15 rokov: 1,00 EUR

Pozri na mape

Dom Hudby Mikuláša Schneidera Trnavského
Ulica Mikuláša Schneidera-Trnavského 5, 917 01 Trnava
Tel.: 033/5512556
www.zsmuzeum.sk

Aktuálne výstavy

Veronika Bahnová – výber z tvorby