Jedna z najvýraznejších osobností Uhorska, kardinál ostrihomského arcibiskupstva Peter Pázmaň, vstupuje do našich dejín ako zakladateľ Trnavskej Univerzity. Práve jemu Trnava vďačí za povesť "uhorského centra vzdelanosti", ktorú si udržala takmer 150 rokov.

Cesta k duchovnému rozvoju...
Peter Pázmaň sa narodil sa v rodine kalvínskeho šľachtica v dnešnom Rumunsku. Vzdelával sa u jezuitov, ktorých rádu sa neskôr stal členom. V roku 1583 prestúpil na katolícku vieru a veľké úsilie venoval získavaniu nových poslucháčov. S týmto cieľom bol vyslaný do jezuitského zariadenia v Šali. Vďaka svojej presvedčivosti a rečníckym schopnostiam si získal i mnoho šlachticov vrátane  Mikuláša Esterházyho či Pavla Rákociho.
 
Ostrihomský arcibiskup...
Od roku 1607 bol v službách ostrihomského arcibiskupa F. Forgáča, po smrti ktorého prebral arcibiskupské "žezlo" v roku 1616. O dva roky neskôr v Bratislave korunoval kráľa Ferdinanda II. Keďže v tom čase ostrihomské arcibiskupstvo sídlilo v Trnave, Pázmaň sa aktívne záujímal o intelektuálne povedomie mesta.
 
Založenie Trnavskej Univerzity...
Celých 15 rokov pripravoval nový arcibiskup založenie univerzity. Skupoval domy, stavebné parcely a tak už v roku 1619 Trnave daroval dom pre budúcu knižnicu, ďaľší pre internát chudobných a tretí pre Šľachtický konvikt. Po rokovaniach s cisárom a Rímom a po získaní potrebných  financií, v roku 1635 vydáva, už ako kardinál, listinu o založení Trnavskej univerzity. Tá bola už na jeseň slávnostne otvorená, paradoxne v období silnej okupácie Turkami, a zotrvala takmer 150 rokov.