Najskôr prvá budova mestskej samosprávy, gotický žalár i Katov dom. Prívlastkov v priebehu storočí získala najstaršia budova nádvoria radnice niekoľko. Dnes patrí medzi najhodnotnejšie pamiatky mesta a v súťaži Kultúrna pamiatka roka získala v roku 2008 ocenenie Fénix.

Ukážkou gotickej architektúry pôvodnej radnice z prelomu 14. a 15. storočia, o ktorej sa dlho predpokladalo, že zanikla počas viacerých prestavieb, je tzv. Západné krídlo. I keď sa celkom nenápadne týči v rohu vnútorného nádvoria, predstavuje najvýznamnejšiu časť radničného komplexu. V minulosti azda najdôležitejšia mestská stavba plniaca úlohu prvej trnavskej samosprávy, dnes ohromná výpoveď o stredovekom živote Trnavy.
 
Prvá zmienka o budove pochádza z roku 1413 a hovorí o existencii domu slúžiaceho stretnutiam širšej mestskej komunity. Budova pozostáva zo žalára, respektíve priestrannej gotickej pivnice, v ktorej je možné obdivovať príklad vkusnej krížovej klenby, a z komfortnej miestnosti na poschodí, ktorá zrejme plnila skôr reprezentatívnu úlohu. Práve tu boli objavené dve unikátne kamenné okná s nezameniteľným tvarom kružby, ktoré sa stali symbolom vzácnej budovy.
 
K budove prvej radnice bol neskôr dobudovaný domček kata a funkciu radnice medzičasom prebral dom richtára, ktorý stál bližšie k ulici. V 18. storočía  už pôvodné väzenie v pivnici západného krídla nevystačovalo a preto sa renesančný katov dom prestaval na nový trojpodlažný žalár. Tu je možné dodnes pozorovať zvyšky kresieb vrytých do stien ciel, v ktorých si väzni odpykávali trest. Obrazcové vrypy sú tak jedinečným prostriedkom ako poodhaliť pravdepodobne posledné myšlienky uväznených zločincov.

Ďalšie Informácie

Vstupné:
Západné krídlo radnice máte možnosť navštíviť počas pravideľných výstav, konajúcich sa v miestnosti na podlaží.

Návšteva Západného krídla je po dohode s Turistickým informačným centrom súčasťou prehliadky mesta so sprievodcom.

Pozri na mape

Radnica
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Tel.: +421/(0)33/32 36 161
info@trnava.sk
www.trnava.sk