Najreprezentatívnejšia budova symbolizujúca moc mesta stojí len pár metrov od námestia v čele impozantných mešťanských domov. Stavebne bola niekoľko krát upravená, kráčala teda s dobou a jej vzhľad odzrkadľuje prvky architektúry naprieč pol tisícročím.

Roky sa historici mylne domnievali, že pôvodná budova radnice zanikla vplyvom mnohých prestávb. Sídlo pôvodnej radnice ako aj jej spoločenský význam sa podarilo dešifrovat až pamiatkovým výskumom na samom konci 20. storočia. Dnes už môžme s istotou tvrdiť, že prvou budovou trnavskej mestskej samosprávy na prelome 14. a 15. storočia bolo tzv. Západné krídlo nenápadne vykúkajúce spoza radničnej kaplnky na nádvorí radnice. Radnica v minulosti plnila funkciu tržnice i ochrancu zákona, jej súčasťou bola preto väznica a lekáreň.
 
V súčasnosti tvorí radnica komplex štyroch krídiel budov, spomedzi ktorých pôsobí prirodzene najhonosnejšie uličná časť. Málokto však vie, že práve táto klasicistická budova bola najčastejšie renovovaná a z komplexu budov je teda najmladšou. K poslednej prestavbe prišlo v polovici 20. storočia, kedy sa hlavná budova rozrástla o nárožný meštiansky dom s maľovanou fasádou. Najvýraznejším honosným prvkom je balkón nesený toskánskymi stĺpmi ako aj secesné dekoratívne prvky, ktoré celkový vzhľad budovy zmäkčujú. Pri vstupe do nádvoria sa obzrite, na fasáde objavíte mimoriadne cenný mestský štít s tvárou Krista - aspoň tak sa domnievajú historici.
 
Počas archeologického výskumu v trnavskej radnici v roku 2002 bola pod dlážkou dnešnej radničnej kaplnky objavená žumpa toaliet z 15. storočia. Okrem toho, že bol v nej objavený bohatý nálezový inventár súvisiaci s premenami mesta v 15. storočí, pod olovenou doskou slúžiacou k odlievaniu munície archeológovia našli kompletnú kostru mladého muža s bronzovým prsteňom a menšou hotovosťou. V jeho blízkosti sa dokonca našlo bronzové mestské pečatidlo so znakom mesta. Predpokladá sa teda, že šlo o úkladnú vraždu. Budova radnice vydáva i po rokoch skryté svedectvá, ktoré mrazia nielen archeológov.

Ďalšie Informácie

Vstupné:
V rámci prehliadky so sprievodcom.

Pozri na mape

Radnica
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Tel.: +421/(0)33/32 36 161
info@trnava.sk
www.trnava.sk