Vítanie jari je v Smoleniciach udalosťou spájajúcou všetky generácie. Príďte si pozrieť tadičné zdobenie kraslíc, prácu s drevom, drôtom, pletenie korbáčov, výrobu fujár a veľa iného.

25. marca 2017 v priestoroch Múzea Molpír v Smoleniciach (stará fara) zažijete jedinečný deň v duchu príprav na Veľkú noc. Stretnete slovenských remeselníkov akoby premiestnených v čase, ktorí vám predvedú výrobu pletených košíkov, fujár či drotárskych výrobkov.

Jarné popoludnie nám spríjemní svojim programom folklórny súbor Čerešenka zo Smoleníc.

Všetci ste srdečne vítaní!

Ďalšie Informácie

Dátum konania:
25. marca 2017 od 13:00 hod.
Vstupné:
bezplatne

Video: Vítanie jari 2014 (© Matej Chrvala)

Pozri na mape

Múzeum Molpír
Cintorínska 3, 919 04 Smolenice
Tel.: +421/ (0)33/ 557 11 00
smolenice@smolenice.com
www.smolenice.com

Plagát

Vítanie jari v Smoleniciach 2017