Spomaľte tempo svojho dňa a vojdite do magického sveta umenia. Nechajte sa vtiahnuť do víru farieb a tvarov, štruktúr a vizuálnych výpovedí. Návšteva galérie je predsa základom nielen intelektuálneho poznania.

Stánok súčasného umenia nesie meno zakladateľa moderného sochárstva – Jána Koniarka. Okrem priestorov Kopplovej vily, historicky hodnotnej budovy, ktorá bola postavená a neskôr v roku 1910 prestavaná pre rodinu Trnavského podnikateľa Koppla.

Pôvodne Okresná galéria, bola založená v roku 1976 ako kultúrno-výchovné zariadenie. V tom čase nemala vybudované vlastné výstavné priestory, preto realizovala výstavy v rôznych kultúrnych zariadeniach po celom okrese. Až neskôr po čiastočnej rekonštrukcii Kopplovej vily pre výstavné a administratívne potreby sa v máji 1994 uskutočnila prvá výstava už v nových priestoroch. V súčasnosti využíva galéria na svoju činnosť aj priestory v Synagóge Status Quo.

Už samotný vstup do Kopplovej vily je pozoruhodný. Na poschodie vedie vstupná hala s monumentálnym schodiskom a dreveným obložením. V roku 2002 pristavala galéria k objektu nové krídlo určené ako miesto stálej expozície Jána Koniarka s názvom „Sochár Ján Koniarek“ a „Klenoty domova“. Galéria vlastní až 76 autorských prác tohto autora.

Zbierkový fond galérie je možné rozdeliť do štyroch okruhov: Sakrálne diela a produkcie 18. a 19. storočia a trnavské motívy, výtvarné diela predovšetkým z medzivojnového obdobia, diela zo socialistického obdobia a diela slovenských autorov pod roku 1960.

Trnava a židia boli spätí už v stredoveku. Mesto patrilo k významným centrám židovského života dokým neboli v roku 1539 vyhnaní – dôvodom bolo obvinenie rabína Tirnana z vraždy. Neskôr sa však do Trnavy opäť vrátili a už v 19. Storočí tu žilo takmer 3 000 židovských veriacich.

Pozoruhodná, architektonicky náročne riešená stavba synagógy Status quo s charakteristickým neomietnutým tehlovým murivom väzbu na dnes vymiznutú minoritu obyvateľstva pripomína aj prostredníctvom množstva skvelých výstav a kultúrnych podujatí v réžii Galérie Jána Koniarka.

NAVŠTÍVTE VÝSTAVY V ROKU 2019/2020

Ivan Csudai: V zrkadle maľby
(7. novembra 2019 - 19. januára 2020)
Výstava mapuje posledné tvorivé obdobie popredného predstaviteľa slovenskej maľby a vedúceho ateliéru maľby na VŠVU. Výber diel reflektuje vývoj jeho výtvarného jazyka od roku 2017 po súčasnosť. | Kopplova vila

1989 Sametová nežná
(22. novembra - 20. decembra 2019)
Tridsať rokov po „Nežnej“ alebo „Sametovej“ revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej spoločnosti. To je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. Tento dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie výstava fotografií 1989 Sametová nežná, zostavená fotografom Tomášom Pospiechom. | Synagóga – Centrum súčasného umenia - nádvorie

Lucia Veselá: Dobrodružná situácia
(28. novembra 2019 - 26. januára 2020 )
Výstava trnavskej rodáčky a finalistky súťaže Maľba roka – VÚB 2019 vizualizuje problematiku medziľudských vzťahov v maliarsky abstraktnej aj predmetnej polohe, do ktorých intervenuje autentické prírodné materiály. Koncepcia výstavy bude doplnená presahmi do média fotografie a videa. | Synagóga – Centrum súčasného umenia


Ďalšie Informácie

Otváracie hodiny:
Kopplova vila
Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 9:00 - 17:00
Sobota - Nedeľa: 13:00 - 18:00

Zobraziť aktuálne podujatia
Synagóga - Centrum súčasného umenia
Pondelok: zatvorené
Utorok - Piatok: 9:00 - 17:00
Sobota - zatvorené
Nedeľa: 13:00 - 17:00

Zobraziť aktuálne podujatia

Vstupné:
Základné vstupné - dospelí:      
Kopplova vila - 1,50 € | Synagóga - 1,20 € | Kopplova vila + Synagóga - 2,50 €
Zľavnené vstupné:
Kopplova vila - 0,80 € | Synagóga - 0,80 € | Kopplova vila + Synagóga - 1,50 €
Rodičia s deťmi  (min. 3 osoby) Kopplova vila + Synagóga - 2,50 €
Skupinové vstupné:
Min. 10 osôb - 0,50 €

Pozri na mape

Kopplova vila
Zelený kríček 3, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 55 11 659
info@gjk.sk
www.gjk.sk
Synagóga - Centrum súčasného umenia
Halenárska 2, 917 01 Trnava
Tel.: 033 / 55 14 657

Aktuálne výstavy/podujatia

Aktuálne výstavy Galéria Jána Koniarka
Aktuálne výstavy Galéria Jána Koniarka